Otwarty konkurs ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej

Otwarty konkurs ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej Wtorek, 1 sierpnia 2023 Otwarty konkurs ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu pod nazwą "Aktywna integracja w Gminie Oświęcim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej

Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej Wtorek, 1 sierpnia 2023 Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisji konkursowej w związku z otwartym konkursem ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu pod nazwą "Aktywna integracja w Gminie Oświęcim"

Webinarium CEDUR „Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych z podmiotami rynku finansowego, ochrona konsumentów na rynku finansowym (...)”

Webinarium CEDUR „Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych z podmiotami rynku finansowego, ochrona konsumentów na rynku finansowym (...)” Czwartek, 27 lipca 2023 Celem webinarium jest zwiększenie świadomości w zakresie aktualnych zagrożeń spowodowanych działalnością cyberprzestępców. Skierowane jest do seniorów oraz osób opiekujących się seniorami. Spotkanie odbędzie się 4 września 2023 r.

Nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym – nowe formularze

Nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym – nowe formularze Wtorek, 4 lipca 2023 Wnioski o ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres zasiłkowy 2023/2024 można składać : - od dnia 1 lipca 2023 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu Empatia - od dnia 1 sierpnia 2023 r. w formie papierowej.

CBM w Oświęcimiu realizuje Projekt ,,Nowy Start III"

CBM w Oświęcimiu realizuje Projekt ,,Nowy Start III Czwartek, 16 lutego 2023 Zwolnili Cię z pracy? Jesteś na wypowiedzeniu? Zamknąłeś firmę? Planujesz odejść z rolnictwa? Skorzystaj z darmowych form wsparcia : dotacje, staże, szkolenia!

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych dostarczanych za pomocą sieci gazowej

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych dostarczanych za pomocą sieci gazowej Wtorek, 17 stycznia 2023 Realizatorem świadczenia na terenie Oświęcim jest Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Oświęcim. Adres : Grojec, ul. Beskidzka 100, tel. (33) 846 64 35

Ulga energetyczna z Kartą Dużej Rodziny- wyjaśnienia

Ulga energetyczna z Kartą Dużej Rodziny- wyjaśnienia Środa, 7 grudnia 2022 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało na swojej stronie internetowej wyjaśnienia dotyczące rozwiązań służących ochronie dla członków rodzin wielodzietnych posiadających KDR, którzy są odbiorcami energii elektrycznej.

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła- zmiana zasad weryfikacji i przyznawania świadczenia

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła- zmiana zasad weryfikacji i przyznawania świadczenia Środa, 9 listopada 2022 W dniu 4 listopada 2022 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

archiwum wiadomości

GALERIA