Strategie i programy

 

W celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych zostały opracowane i wdrożone strategie i programy gminne oraz realizowane programy : 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Oświęcim na lata 2021-2025

Treść strategii

 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Oświęcim na lata 2019-2023

Treść Programu

 

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Oświęcim na lata 2022-2024

Treść Programu

 

Program operacyjny pomoc żywnościowa 2014-2020

Informacje o Programie

 

 

Gminny Program Małopolska Niania

Treść Programu