Zakończenie Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu w ramach Podprogramu 2021 PLUS Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej na lata 2014-2020 w miesiącu wrześniu 2023r. rozdysponował ostatnią partię żywność dla najuboższych mieszkańców naszej Gminy, przy współpracy z CARITAS Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

Pomoc w formie paczek żywnościowych trafiła łącznie do 270 osób – 198 Polaków oraz 92 Ukraińców. Łącznie żywność zawierała 6 artykułów żywnościowych, tj. powidła śliwkowe, makaron jajeczny, mleko, szynka wieprzowa, cukier, olej rzepakowy.

 

W ramach Podprogramu 2021 Plus trzykrotnie wydawano żywność mieszkańcom naszej Gminy. Przy rozładunku żywności aktywnie pomagała Ochotnicza Straż Pożarna z Włosienicy, Harmęż oraz Rajska.

 

Głównym założeniem Programu jest ograniczenie ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących oraz realizacji działań na rzecz włączenia społecznego. Przy kwalifikowaniu osób do Programu w szczególności zwrócono uwagę na rodziny z problemami niepełnosprawności oraz rodziny wielodzietne znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej.

30.05.223

Tagi

GALERIA