Baza informatorów dla osób niepełosprawnych

Baza informatorów dla osób niepełosprawnych Wtorek, 15 lutego 2011   Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie na swojej stronie internetowej stworzył internetową bazę dla osób niepełnosprawnych. W bazie tej znajduje się obecnie ponad 40 publikacji wydanych przez różne instytucje czy organizacje pozarządowe z terenu całego kr

Otrzymaliśmy wyróżnienie w kategorii za najlepiej działający Gminny Zespoł Interdyscyplinarny!

Otrzymaliśmy wyróżnienie w kategorii za najlepiej działający Gminny Zespoł Interdyscyplinarny! Piątek, 24 czerwca 2011 GOPS otrzymał wyróżnienie w ramach konkursu na najlepsze działania interdyscyplinarne prowadzone w ramach projektu "Przeciw przemocy. Budowa lokalnych koalicji-Interwencje w przemocy domowej".     

Rozstrzygnięto konkurs ofert na finansowe wspieranie jednostek samorządu terytorialnego

Poniedziałek, 18 lipca 2011   W dniu 06.06.2011r. Departament Polityki Rodzinnej poinformował, że rozstrzygnięto konkurs ofert na finansowe wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2011 roku. Do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wpłynę

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

Poniedziałek, 10 października 2011      LISTA  KANDYDATÓW  SPEŁNIAJĄCYCH Wymagania formalne na Stanowisko  PRACOWNIK SOCJALNY             Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zak

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze

Środa, 2 listopada 2011                                     INFORMACJA O WYNIKU NABORU