Świadczenia wychowawcze 500+

Od dnia 1 stycznia 2022 r. wnioski o wypłatę świadczenia na nowo narodzone dzieci należy składać do ZUS. Natomiast od 1 lutego 2022 r. ZUS będzie przyjmował wnioski o wypłatę świadczenia na kolejny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej ZUS

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z\s w Grojcu będzie kontynuował wypłaty dotąd przyznanych świadczeń do dnia 31 maja 2022 r.

 

ZMIANY W 500+  od 1 lipca 2019r.

 

Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu został wyznaczony do realizacji zadań wynikających z Ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. Programu Rodzina 500plus. 

 

Wnioski o ustalenie uprawnienia do świadczenia wychowawczego można składać :

  1.  elektronicznie  za pomocą :

►  portal empatia.mrpips.gov.pl

► portalu PUE-ZUS 

► systemu bankowości elektronicznej

 

  1. tradycyjnie (papierowo)  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu, ul. Beskidzka 100 - pokój nr 6, tel. (33) 846 64 35.

Druki wniosków można już pobrać z GOPS lub ze strony internetowej www.gops.gminaoswiecim.pl

 

Wnioski o kontynuację świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2021/2022 że będzie można składać :

1. od dnia 1 lutego 2021r. - drogą elektroniczną 

2. od dnia 1 kwietnia 2021r. -  wnioski papierowe.

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na każde uprawnione dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia. 

 

Od dnia 1 lipca 2019r. świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko nie jest już uzależnione jest od dochodu rodziny.

 

Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okresy świadczeniowe trwające obecnie od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja następnego roku.    

 

Wypłata świadczeń następować będzie na wskazane konto bankowe lub w kasie Banku Spółdzielczego.    

 

Świadczenia wychowawcze za granicą

Od 01 maja 2004r. obywatele polscy, przemieszczający się w granicach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego uzyskali prawo do świadczeń na dzieci w innych państwach członkowskich UE i EOG. Umożliwia to koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego.

 

Instytucją realizującą zadania z tego zakresu w województwie małopolskim dotychczas był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Od dnia 01.01.2018r. zadania te przejął Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, Plac Na Stawach 3, tel.  (12) 430 29 73

Pytania w sprawie możliwości uzyskania świadczeń rodzinnych za granicą prosimy kierować do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie została wprowadozna następująca metoda uzyskiwania informacji : 

  1.  Wnioskodawcy są informowani o możliwości uzyskania wszystkich informacji o potrzebnych dokumentach i pomocy urzędników przy kompletowaniu dokumentacji i/lub uzupełnianiu wniosków w Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej lub w Urzędach Gmin. Wnioskodawcy nie są wzywani do złożenia wyjaśnień i/lub osobistego stawiennictwa w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Zebranie całości dokumentacji na etapie składania wniosku w gminie spowoduje, że wniosek jest rozpatrywany sprawniej, bez prowadzenia dodatkowej korespondencji w sprawie.
  2. W dalszym ciągu informację o stanie sprawy o ustalenie koordynacji można uzyskać za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Adres strony internetowej: www.malopolska.uw.gov.pl
  3. Uruchomiona jest specjalna infolinia dla wnioskodawców nr tel. 12 430 29 73. Po podaniu numeru pesel można będzie uzyskać informacje o dacie wpływu wniosku, statusie sprawy oraz lokalizacji wpływu wniosku. Infolinia umożliwia uzyskanie informacji dla Mieszkańców całej Małopolski.
  4. W razie potrzeby osobistego kontaktu pracownicy Wojewody przyjmują wnioskodawców w Krakowie :

- w poniedziałki w godz. 14.00 - 17.00
- od wtorku do piątku w godz.8.00 - 11.00

 

 

Więcej informacji dotyczących Programu Rodzina 500plus znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej : www.gov.pl/web/rodzina

 

Nowy okres zasiłkowy w 500+

Informator 500+

Skrócony Informator 500+