Przeciwdziałanie przemocy domowej

 

W przypadku wystąpienia w Twoim domu przemocy

Pamiętaj, że nie jesteś sam !
Otwórz się i szukaj pomocy innych !  

 

WAŻNE TELEFONY : 

 

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Oświęcim 

Anna Chojnacka

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Oświęcim

Grojec, ul. Beskidzka 100, 32-600 Oświęcim

od poniedziałku do piątku 7:00 – 15:00

tel. (33) 846 64 22

e’mail: ops@ops.gminaoswiecim.pl

 

Zastępca Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Oświęcim 

Marta Lach

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Oświęcim

Grojec, ul. Beskidzka 100, 32-600 Oświęcim

tel. (33) 846 64 23

e’mail: ops@ops.gminaoswiecim.pl

 

Pracownicy socjalni ds. przemocy 

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Oświęcim

Grojec, ul. Beskidzka 100, 32-600 Oświęcim

od poniedziałku do piątku 7:00 – 15:00

każdy pierwszy wtorek miesiąca od 7:00 – 17:00

tel. (33) 846 64 27; 846 64 37  

 

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE  

„Niebieska Linia” 

0-801-120-002 

 

 

W przypadku wystąpienia przemocy domowej  istnieje także możliwości skorzystania z telefonicznej, bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej.

Pomocy  udzielają specjaliści Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu 

ul. Bema 4

od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 22:00

tel: 510 374 573, e-mail: wsparcie@akcja.pl

 

 

Przedstawiciele i Służby realizujące zawodowo zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie małopolskim :

Baza danych istniejącej infrastruktury instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

Wykaz placówek zapewniających tyvmczasowe schronienie

Wykaz Ośrodków Interwencji Kryzysowej

Wykaz specjalistycznych ośrodków wsparcia 

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa 

Wykaz podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie

Wykaz jednostek realizujacych programy psychologiczno-terapeutyczne

 

   

INNE, WAŻNE DLA CIEBIE TELEFONY 

Policja 997

Pogotowie Ratunkowe 999

Telefon Alarmowy 112

Policyjny Telefon Zaufania 0800120226

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 0800121212

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 0801120002  

 

INSTYTUCJE WSPIERAJACE   

Masz kontakt z przemocą - ZADZWOŃ !  

 

INSTYTUCJA

 

ADRES

 

 

TELEFON

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Oświęcim

Grojec ul. Beskidzka 100

(33) 846 64 27

(33) 846 64 37

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Oświęcim ul. Bema 4

510 374 573

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Oświęcim ul. Bema 4

(33) 842 23 29

Komenda Powiatowa Policji

Oświęcim ul Wyspiańskiego 2

47 832 6280

Prokuratura Rejonowa

Oświęcim ul. Żwirki Wigury 1B

(33) 842 22 29

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

Oświęcim ul. Jagiełły 29

(33) 876 38 28

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

Oświęcim ul. Bema 4

(33) 843 11 62

Poradnia Odwykowa ZZOZ

Oświęcim ul. Orzeszkowa 1

(33) 842 29 77

Centrum Leczenia uzaleznień i Współuzależnienia Ośrodek Rodzinna

Oświęcim ul. Powstańców Śląskich 21

730 797 794