Standardy Ochrony Małoletnich - Motylki

„Standardy Ochrony Małoletnich” – to dokument skonstruowany jako zbiór zasad i procedur postępowania w Przedszkolu Samorządowym we Włosienicy...

„Standardy Ochrony Małoletnich” – to dokument skonstruowany jako zbiór zasad  i procedur postępowania w Przedszkolu Samorządowym we Włosienicy, które mają być przestrzegane i stosowane w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub krzywdzenia małoletniego (dziecka). Zasady te pomagają tworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko w naszej placówce. Dotyczą one relacji: personel – dziecko, dziecko – dziecko, ale zawarta w dokumencie procedura „Niebieskie Karty” wskazuje również na relację dziecko – dom rodzinny.

Zadaniem personelu przedszkola, było zapoznanie rodziców oraz dzieci z powyższym dokumentem poprzez materiały edukacyjne. Dlatego też, wszyscy rodzice, otrzymali do zapoznania się „Standardy Ochrony Małoletnich” drogą meilową, natomiast dzieci z każdej grupy: Motylki, Biedronki oraz Pszczółki, odbyły zajęcia dydaktyczne ze swoimi wychowawcami, objaśniające im wskazany temat.

Przedszkolaki dowiedziały się, co to są „Standardy Ochrony Małoletnich”, zapoznały się ze swoimi prawami, ukazano im sposób dobrych oraz złych relacji między dziećmi oraz pomiędzy dziećmi, a osobami dorosłymi pracującymi w naszym przedszkolu. Co więcej, utrwaliły wiedzę dotyczącą uzyskania pomocy od takich instytucji jak: policja, pogotowie, straż pożarna, kiedy zachodzi taka potrzeba.

Tagi

GALERIA