Nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Oświęcim informuje, że od 1 lipca 2024 r. istnieje możliwość elektronicznego złożenia wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2024/2025.

 

Świadczenia z rodzinne jak i świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na roczne okresy świadczeniowe, które trwają :

  • w przypadku świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.
  • a przy świadczeniach rodzinnych (tj. zasiłku rodzinnego i dodatków) od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego.

 

Aby zachować ciągłość uprawnień do przedmiotowych świadczeń należy złożyć nowy wniosek w terminie do dnia :

  • 31 października - świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
  • 30 listopada - świadczenia rodzinne.

 

Wnioski o ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres zasiłkowy 2024/2025 można składać :

  • od dnia 1 lipca 2024 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu Empatia
  • od dnia 1 sierpnia 2024 r.  w formie papierowej.

 

Wszystkie niezbędne formularze dostępne są w siedzibie OPS w Grojcu, ul. Beskidzka 100 oraz na naszej stronie internetowej.

 

Prawo do świadczeń rodzinnych jak i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2024/2025 będzie ustalane na podstawie dochodów członków rodziny osiągniętych w 2023 roku  (pomniejszonych o dochody utracone oraz powiększonych o dochody uzyskane).

Kryterium dochodowe do uzyskania prawa do świadczeń rodzinnych wynosi:

  • 674,00 zł na osobę w rodzinie,
  • 764,00 zł na osobę w rodzinie, w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Natomiast kryterium dochodowe do funduszu alimentacyjnego wynosi 1.209,00zl.

 

Pozostałe szczegółowe informacje oraz wzory formularzy znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładkach :

Świadczenia rodzinne

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 

Tagi