Program Fundusze Europejskie Na Pomoc Żywnościową 2021-2027

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Oświęcim, zgodnie z wydaną decyzją Komisji Europejskiej zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027, kwalifikuje osoby/rodziny do otrzymania pomocy żywnościowej. Osoby zainteresowane pomocą żywnościową, nie objęte stałą pomocą Ośrodka, powinny nawiązać kontakt telefoniczny lub osobisty z OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Oświęcim, zgodnie z wydaną decyzją Komisji Europejskiej zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027, kwalifikuje osoby/rodziny do otrzymania pomocy żywnościowej i wystawia skierowania dla osób chcących otrzymać taką formę pomocy .

Osoby zainteresowane pomocą żywnościową , nie objęte stałą pomocą Ośrodka, powinny nawiązać kontakt telefoniczny lub osobisty z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Gminy Oświęcim, Grojec  ul. Beskidzka 100

 

Z programu mogą skorzystać również obywatele Ukrainy, którzy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy , zmuszeni byli opuścić swój kraj po 24 lutego 2022r.

 

Do pmocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 265% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj.:

- w  przypadku osoby samotnie gospadarującej : 2056,40 zł

- w  przypadku osoby w rodzinie : 1590,00 zł

 

Podprogram 2023 przewidziany jest do listopada 2024r.

 

Dodatkowych informacji udzielają Pani Aneta Albiniak i Pani Agnieszka Szul– pracownicy socjalni tutejszego Ośrdka; tel. 33 846 64 27.

 

Tagi