Bezpłatne opaski bezpieczeństwa dla seniorów 65+ LAT WIECEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zs. w Grojcu informuje, że uzyskał wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów  wieku 65 lat i więcej niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Jest także odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 

W ramach Programu zakupionych zostało  40 sztuk opasek bezpieczeństwa umożliwiających bezpłatny dostęp seniorów w wieku 65 lat i więcej do tzw. opieki na odległość. 

Opaska to urządzenie elektroniczne, zakładane na nadgarstek wyposażone w kartę SIM i kabel zasilający, z możliwością połączenia głosowego z Centrum Teleopieki pozwalające na monitorowanie funkcji życiowych, wyposażone m.in.  w przycisk SOS (alarmowy), detektor upadków, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, komunikację telecentrum z opiekunem i podsiadające również funkcje pomiaru temperatury, ciśnienia, pulsu, saturacji.

 

Opaska umożliwia połączenie z TeleCentrum w przypadku potrzebnej pomocy 24h/dobę w sytuacji nagłego pogorszenia samopoczucia, czy zachorowania jej użytkownika.

 

W dniu 09 czerwca 2022 r. w siedzibie GOPS pracownicy socjalni, którzy zajmują się dystrybucją opasek wśród seniorów z Gminy Oświęcim zainteresowanych tym rodzajem wsparcia uczestniczyli w szkoleniu  z zakresu obsługi i funkcjonowania opasek.

 

W przypadku chęci otrzymania bezpłatnej opaski bezpieczeństwa prosimy o nawiązanie kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Oświęcimiu  zs. w Grojcu ul. Beskidzka 100 tel: (033) 846 64 27 lub 28. 

 

Tagi

GALERIA