Uruchomienie Infolinii w Wojewódzkim Zespole ds. Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie

Uruchomienie Infolinii w Wojewódzkim Zespole ds. Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie Poniedziałek, 4 grudnia 2023 Z uwagi na duże zainteresowanie uzyskaniem decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, od 4 grudnia 2023 r. w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie została uruchomiona INFOLINIA 12 39 21 420.

Waloryzacja kwoty świadczenia pielęgnacyjnego

Waloryzacja kwoty świadczenia pielęgnacyjnego Wtorek, 28 listopada 2023 Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia pielęgnacyjnego wynosić będzie 2.988,00zł. miesięcznie. Wypłaty przedmiotowych świadczeń w miesiącu styczniu 2024 r. będą zrealizowane przez GOPS w zwaloryzowanych kwotach.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w okresie 2023/2024 z wyższym kryterium dochodowym

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w okresie 2023/2024 z wyższym kryterium dochodowym Piątek, 20 października 2023 Przypominamy, że od nowego okresu świadczeniowego, który rozpoczął się 1 października 2023 r., kwota kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 1.209,00 zł.

Zakończenie Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej

Zakończenie Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Wtorek, 26 września 2023 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu w ramach Podprogramu 2021 PLUS Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej na lata 2014-2020 w miesiącu wrześniu 2023r. rozdysponował ostatnią partię żywność dla najuboższych mieszkańców naszej Gminy, przy współpracy z CARITAS Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

INTERNET.GOV.PL

INTERNET.GOV.PL Czwartek, 21 września 2023 Minister Cyfryzacji uruchomił portal INTERNET.GOV.PL - usługę zapewniającą możliwość zgłoszenia zapotrzebowania na szybki Internet oraz prezentującą aktualną mapę z dostępem do szerokopasmowego Internetu.

Ważne zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym

Ważne zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym Poniedziałek, 18 września 2023 07 lipca 2023 r. Sejm uchwalił ustawę o świadczeniu wspierającym, która w znaczącym stopniu przebudowuje system pomocy dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40zł.)- zmiana druku wniosku

Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40zł.)- zmiana druku wniosku Piątek, 1 września 2023 Z dniem 23 sierpnia 2023 r. nastąpiła zmiana wzoru wniosku o świadczenie pieniężne przysługujące za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40zł.)

Wyniki otwartego konkursu ofert "Aktywna integracja w Gminie Oświęcim"

Wyniki otwartego konkursu ofert Wtorek, 29 sierpnia 2023 Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na wybór realizatora całości zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zs. w Grojcu pod nazwą "Aktywna integracja w Gminie Oświęcim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

Grupa Wsparcia dla osób doświadczających przemocy

Grupa Wsparcia dla osób doświadczających przemocy Środa, 23 sierpnia 2023 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu informuje, że po przerwie wakacyjnej z dniem 13 września 2023 r. zostaną wznowione spotkania grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy.

Od 1 września nabór wniosków na stypendia szkolne

Od 1 września nabór wniosków na stypendia szkolne Poniedziałek, 14 sierpnia 2023 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zs. w Grojcu zaprasza do składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2023/2024.

archiwum wiadomości

GALERIA